Köpvillkor

KÖPVILLKOR

Köpevillkor gällande Copystore Scandinavia AB samt Copyprint Sweden

Fakturabetalning

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB samt Wasa Kredit För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Copystore/Copyprint Sweden överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 10 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras förseningsersättning (näringsidkare) samt kostnader för betalningspåminnelse och inkasso enligt lag. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr

uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Förskotts Faktura Betalning = Fri Leverans

Meddela oss vid beställning så gör vi ett avdrag för Fri Leverans, i detta erbjudande så skickar vi fakturan vi e-mail.

Leasing – Hyra Företag

Kontakta en säljare för separat köpevillkor Leasing - Hyra avtals 24, 36, 48, 60 månader

Leveranser

 Vårt lager möjliggör en leveranstid på 2-3 arbetsdagar.

Frakt

produkter har en frakt FRÅN 249 kr – kopiatorer 1000kr se i kassan vad din fraktkostnad blir.

Garantier

Copystore Scandinavia AB  / Copyprint Sweden garanterar att produkterna fungerar på avsett sätt. Om produkten ej fungerar garanterar  Copystore Scandinavia AB  / Copyprint Sweden utbyte till en likvärdig produkt. Vill du reklamera en vara som var trasig vid leveranstillfället måste detta göras samma dag som levererad produkt. Vänligen kontakta Copystore Scandinavia AB  / Copyprint Sweden vid eventuella felleveranser så att vi får rätta till felet. Kontakta kundtjänst innan du returnerar defekt / fellevererad vara. 1 års garanti gäller på nya kopiatorer. 1-3 mån garanti gäller på rekonditionerade demo ex Kopiator, Rea kopiatorer säljes i befintligt skick .

Falska beställningar

Falska beställningar eller bedrägeriförsök polisanmäls.

Personuppgifter

Copyprint Sweden behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet, i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Copystore Scandinavia AB eller Copyprint Sweden bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du genomför ett köp kommer att behandlas av Copystore Scandinavia AB  / Copyprint Sweden i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt i övrig kundkommunikation. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

18 år åldersgräns gäller vid beställning från Copystore Scandinavia AB samt Copyprint Sweden.Allmänna reklamationsnämnden Copystore Scandinavia AB Copyprint Sweden följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Eventuell tvist kring dessa villkor avgörs enligt svensk lag.vgörs enligt svensk lag.