Tillverkare
 
Välj språk
 
Erbjudanden
 

Garantier

Garantier
Copyprint Sweden garanterar att produkterna fungerar på avsett sätt. Om produkten ej fungerar garanterar Copyprint Sweden utbyte till en likvärdig produkt. Vill du reklamera en vara som var trasig vid leveranstillfället måste detta göras samma dag som levererad produkt. Vänligen kontakta Copyprint Sweden vid eventuella felleveranser så att vi får rätta till felet. Kontakta kundtjänst innan du returnerar defekt/fellevererad vara. 1 års garanti gäller på nya kopiatorer. 1-3 mån garanti gäller på rekonditionerade Demo ex Kopiator, Rea kopiatorer säljes i befintligt skick .